jScript & jQuery

Xác nhận yêu cầu Confirm Yes/ No bằng JavaScript

Trong chuyên mục jScript & jQuery thì mình sẽ tập trung vào phần viết các bài hướng dẫn có nội dung liên quan và ứng dụng vào thiết kế web nhé. Bài viết trước mình đã giới thiệu cơ bản …

Trong chuyên mục jScript & jQuery thì mình sẽ tập trung vào phần viết các bài hướng dẫn có nội dung liên quan và ứng dụng vào thiết kế web nhé. Bài viết trước mình đã giới thiệu cơ bản về Jquery là gì?Javascript là gì? Tổng quan về Javascript.

Tiếp bài viết hôm nay cũng là bài viết mở đầu cho các bài viết ứng dụng của jScript & jQuery mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo một box thông báo và hỏi người dùng dưới dạng Đồng ý(Yes) hoặc Không đồng ý(No).

YesNo

Chắc chán nhiều khi các bạn lướt một trang web hay vào phần quản lý của một trang web khi các bạn nhận vào một liên kết nào đó hay một buttom hoặc là nhận vào xóa bỏ một bài viết…v…v thì các bạn sẽ thấy xuất hiện một box với nội dung có thể là “Bạn có thực sự chắc chán chưa?” hoặc “Bạn đồng ý vào liên kết này chứ”…v…v dưới dạng câu hỏi đồng ý hoặc không đồng ý. Bạn chỉ được chọn một trong hai điều kiện đó, nếu đồng ý thì sẽ thực thi sự kiện tiếp theo còn không đồng ý thì sẽ trả về trạng thái ban đầu.Để làm được điều đó thì chúng ta sẽ dùng đến JavaScript nhé.

Dưới đâu là hình mô phóng sự kiện khi các bạn click vào một liên kết hay Submit…v..v.

Untitled-1_03

Đây thực sự chỉ là một sự kiện onclick trong JavaScript mà thôi nhằm mục đích hỏi người dùng hoặc thông báo một vấn đề gì đó. Sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn hai dạng đó là dạng liên kết và dạng Submit.

Đầu tiên các bạn tạo cho mình một thẻ liên kết <a> và một nút Submit như sau:

Sau khi tạo xong thì mình sẽ thêm sự kiên onclick vào liên kết <a> và nút Submit.

Giải thích chút về code trên nhé. Trong liên kết <a> mình đã thêm sự kiện onclick vào và khi người dùng click vào thì sẽ return về hàm confirmAction(). Tương tự cho nút Submit, nhưng có một chổ khác là ở liên kết <a> thì chúng ta phải dùng return còn ở nút Submit thì chúng ta không phải dùng return nhé.

Tiếp theo mình sẽ viết một hàm có tên là confirmAction() để thực hiện sự kiến hỏi hoặc thông báo điều gì đó cho người dùng.

Hàm này rất đơn giản chúng ta trả về một box thông báo bằng cách sử dụng hàm Confirm Yes/ No JavaScript mà thôi.

Như vậy chỉ một vài dòng code đơn giản chúng ta đã có ngay một box dưới dạng Confirm Yes/ No mà các bạn có thể sử dụng cho nhiều tình huống đặc biệt khi làm trang quản trị admin hoặc bên ngoài site. Chúc các bạn thành công !

Thẻ:, , , , , , ,
comments powered by Disqus
Powered by HTH Company