PHP Căn Bản

Ứng dụng quản lý thành viên bằng PHP và Mysql

Bài trước thì mình đã hướng dẫn các bạn viết Ứng dụng thêm mới thành viên bằng PHP và Mysql. Tiếp theo bài hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm cách nào để quản lý được danh sách …

Bài trước thì mình đã hướng dẫn các bạn viết Ứng dụng thêm mới thành viên bằng PHP và Mysql. Tiếp theo bài hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm cách nào để quản lý được danh sách thành viên đó bằng PHP và Mysql. Chức năng cơ bản của ứng dụng này là show list thành viên ra ngoài đồng thời có thể sửa và xóa một thành viên nào đó.

Để xây dựng một ứng dụng quản lý thành viên thì việc đầu tiên là chúng ta sẽ xây dựng một giao diện để quản lý bằng mã HMTL và CSS. Ở đây mình sẽ tạo một file có tên là list_user.php có giao diện như sau.

Untitled-1_03

Để có được giao diện trên thì các bạn sẽ viết một đoạn mã HTML như phía dưới nhé.

Mình sẽ viết thêm chút CSS cho nó nhìn đẹp chút.

Trên đây là mình mới hướng dẫn các bạn tạo phần giao diện hiển thì các bạn nhé. Và bây giờ mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn sử dụng PHP và Mysql để tương tác với CSDL. Đầu tiên chúng ta sẽ kết nối vào CSDL và sử dụng vòng lặp để lặp các user.

Đoạn code trên có nghĩa là khi chúng ta kết nối thành công vào CSDL thì chúng ta sẽ tiến hành select vào bảng user để lấy được một mảng danh sách thành viên. Sau khi lấy được mảng danh sách rồi thì chúng ta sẽ tiến hành kiểm tra mảng đó nếu mảng đó khác rỗng thì chúng ta sẽ sử dụng vòng lặp while để lặp danh sách thành viên ra bên ngoài. Còn nếu mảng đó rỗng thì sẽ xuất ra câu thông báo cho người dùng biết.

Như vậy là mình đã hướng dẫn các bước để xây dựng một ứng dụng quản lý thành viên. Dưới đây là code hoàn chính của dựng dụng.

Ở bài này mình chủ yếu tập trung ở phần show list thành viên ra ngoài còn ở bài sau mình sẽ hướng dẫn các bạn xây dựng hai chức năng cơ bản là sửa và xóa một thành viên nào đó. Các bạn nhớ theo dõi để hoàn thành ứng dụng này nhé.

Thẻ:, , , , , ,
comments powered by Disqus
Powered by HTH Company