PHP Nâng Cao

Tổng quan về ngôn ngữ XML trong lập trình Web

PHP Nâng Cao – Trong chuyên mục PHP nâng cao thì mình đã giới thiệu đến các bạn về phần Lập trình hướng đối tượng trong PHP tương đổi đầy đủ về mặt cơ bản. Tiếp theo mình sẽ giới …

PHP Nâng Cao – Trong chuyên mục PHP nâng cao thì mình đã giới thiệu đến các bạn về phần Lập trình hướng đối tượng trong PHP tương đổi đầy đủ về mặt cơ bản. Tiếp theo mình sẽ giới thiệu đến các bạn một phần cũng rất quan trọng trong lập trình web đó là XML.

Vậy XML là gì?

 • XML(Extensible Markup Language): Ngôn ngữ định dạng mở rộng.
 • XML là ngôn ngữ được định nghĩa bởi tổ chức mạng toàn cầu(World Wide Web Consortium) thường được viết tắt W3C.
 • XML là một ngôn ngữ tổng quát dùng để định nghĩa dữ liệu thông qua các thẻ.
 • XML là một chuẩn không phụ thuộc vào bất kì một hệ điều hành nào.

1. Ngôn ngữ định dạng(markup Language)

Ngôn ngữ định dạng là tất cả những gì dùng để mô tả nội dung một tài liệu.

Ví dụ:

 • HTML thực hiện định dạng bằng các thẻ( tags) như <head>, <Center>…
 • Thẻ chỉ cho trình duyệt biết cách hiển thị nội dung tài liệu.
 • Tất cả những gì mà ngôn ngữ định dạng thể hiện là cung cấp thông tin và cách thức trình bày nội dung tài liệu.

2. HTML và XML

 • Cả hai đều là ngôn ngữ định dạng(định dạng theo nghĩa cách quy định để xử lý và chứa nội dung tài liệu).
 • HTML sử dụng các thẻ được định nghĩa và quy định sẵn.
 • XML đưa ra một số quy tắc cho phép người dùng tự định nghĩa các thẻ.

3. Ngôn ngữ XML

Ví dụ:

 • Tất cả các chỉ thị của XML đều được bắt đầu bằng <? và kết thúc bằng ?>.
 • Các thẻ do người dùng tự định nghĩa chẳng hạn như <DOCUMENT>, <GREETING>, <MESSAGE>.
 • Thẻ luôn bắt đầu bằng < và kết thúc bằng >.
 • Phải có thẻ mở và đóng duy nhất cho toàn bộ tài liệu (root).

4. Định kiểu XML

 • Định dạng file XML bằng CSS(Stylesheet).
 • Định dạng file XML bằng XSLT.
 • CSS và XSLT dùng để định kiểu và biến đổi XML để hiển thị dữ liệu phía người dùng không khác gì HTML.
 • Dùng DOM, DSO, SAX để rút trích dữ liệu từ file XML kết hợp với các thẻ định dạng của HTML để hiển thị phía người dùng.

Ví dụ 1: Với file XML như ví dụ trước, kết hợp với XSLT để định kiểu như sau:

Ví dụ 2:

5. Trình duyệt XML

InternetExplorer (IE)

 • Vẫn là trình duyệt XML mạnh nhất hiện nay.
 • Cho phép dùng Javascript để lập trình và truy xuất dữ liệu XML.
 • Ngoài ra còn hỗ trợ cả Jscript, Vbscript.
 • Hỗ trợ CSS.

Netscape Navigation 6

 • Phiên bản 6.0 hỗ trợ XML khá chuẩn.
 • Hỗ trợ CSS
 • Hỗ trợ các ngôn ngữ XML mở rộng.

Trình soạn thảo XMLWriter để soạn thảo XML thuận tiện và hiệu quả.

6. Ứng dụng XML

 • XML có thể tạo ra tập các ngôn ngữ con khác.
 • Ứng dụng XML mang ý nghĩa cho biết một tập các thẻ hay tập con XML hoạt động riêng trong một lĩnh vực nào đó.
 • MathML: Định dạng các biểu thức, kí hiệu toán học.
 • CML: Ngôn ngữ định dạng hóa học.
 • CDF: khuôn dạng định nghĩa kênh(Channel Definition Format).
 • SMIL: ngôn ngữ tích hợp multimedia đồng bộ.
 • XHTML: dùng mở rộng và định nghĩa lại ngôn ngữ định dạng HTML.
 • XUL: ngôn ngữ cấu hình giao diện người dùng
 • VML: ngôn ngữ định dạng Vector(Vecter markyp Language).
 • WML: Ngôn ngữ định dạng mạng không dây.
 • SOAP: Giao thức truy cập đối tượng đơn giản(Simple Object Access Protocol)

Như vậy ở bài này mình đã giới thiệu một cách tổng quát nhất về Ngôn Ngữ XML. Ở các bài tiếp sau chúng ta sẽ đi sâu vào từng phần cụ thể. Chúc các bạn thành công

Thẻ:, , , , , ,
comments powered by Disqus
Powered by HTH Company