Thiết Kế Web

Tìm hiểu về các thẻ định dạnh danh sách

Bài viết trước chúng ta đã tìm hiểu về HTML là gì? Cấu tạo một trang web dưới dạng HTML cũng như các thẻ cơ bản trong HTML. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một thẻ trong …

Bài viết trước chúng ta đã tìm hiểu về HTML là gì? Cấu tạo một trang web dưới dạng HTML cũng như các thẻ cơ bản trong HTML. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một thẻ trong quan trong và sẽ được ứng dụng nhiều trong thiết kế web đó là thẻ định dạng danh sách. Ví dụ như khi chúng ta làm menu top hay menu left thì sẽ cần đến các thẻ định dạng danh sách này.

1. Các thẻ định dạnh danh sách:

  • Danh sách không tuần tự (Unordered List – UL)
  • Danh sách theo thứ tự (Ordered List – OL)
  • Thành phần (mục) trong danh sách (List Item – LI)

2. Danh sách không sắp xếp:

Cú pháp:

 Ví dụ:

Picture1

Kết quả sẽ như sau.

Picture2

3. Danh sách sắp xếp:

Cú pháp:

Type là mang tính đánh số các danh mục. ví dụ như type là 1 thi nó sẽ t động sắp xếp theo số thứ tự 1, 2, 3, 4…..v..v.

Ví dụ:

Picture3

Kết quả sẽ như sau.

Picture4

Tùy vào mỗi chức năng mà chúng ta sẽ chọn kiểu danh sách nào cho phù hợp với yêu cầu đặt ra. Lưu ý: Phần này rất quan trọng vì các sẽ sử dụng nó rất nhiều trong việc layout thiết kế web sau này. Chúc các bạn thành công !

Thẻ:, ,
comments powered by Disqus
Powered by HTH Company