PHP Căn Bản

Tạo và quản lý cơ sở dữ liệu bằng phpmyadmin

Các bạn thân mến ở chuyên mục PHP căn bản thì mình đã viết tổng cộng 11 bài viết. Hầu như nội dung của những bài viết đó đã sơ bộ hướng dẫn các bạn các nội dung cơ bản …

Các bạn thân mến ở chuyên mục PHP căn bản thì mình đã viết tổng cộng 11 bài viết. Hầu như nội dung của những bài viết đó đã sơ bộ hướng dẫn các bạn các nội dung cơ bản của ngôn ngữ lập trình PHP. Các bạn có thể đọc và nghiên cứu, nếu trong qua trình các đọc mà các bạn có vướng mác chổ nào thì các bạn có thể để lại bình luận hoặc trực tiếp gửi mail cho mình để được giải đáp nhé.

Và tiếp theo ở những bài viết sắp tới mình sẽ hướng dẫn các bạn viết một số chức năng cơ bản bằng ngôn ngữ lập trình PHP. Hy vọng các bạn sẽ theo dõi và ủng hộ nhiệt tình vì đây chính là những bài viết sẽ ứng dựng ngôn ngữ lập trình PHP.

Và bài viết đầu tiên này mình sẽ giới thiệu và hướng dẫn tạo một tạo và quản lý cơ sở dữ liệu trực tiếp trong Phpmyadmin. Ở bài viết này mình sẽ thực hiện trên WampServer nhé (Nếu bạn nào chưa biết cách cài đặt WampServer thì có thể xem bài viết Giới thiệu và hướng dẫn cài đặt PHP).

Đầu tiên các bạn mở một trình duyệt web lên và gõ vào http://localhost/phpmyadmin

1.Tạo Database (CSDL – Cơ Sở Dữ Liệu)

Bước 1: Nhập tên CSDL vào ô Create new database.

Bước 2: Chọn bạn chọn utf8_general_ci (thể hiện được tiếng việt)

Bước 3: Nhấn Create

Untitled-1

Như vậy là chúng ta đã tạo thành công một CSDL. Ở trên mình đã tạo CSDL có tên là tintuc. Tiếp theo chúng ta sẽ đi tạo các bảng cho CSDL tintuc nhé.

2. Tạo Bảng (table)

Bước 1: Chọn database
Bước 2: Mục Name: khai báo tên table muốn tạo (ví dụ: danhmuc)
Bước 3: Mục Number of fields: khai báo số field trong table (ví dụ: 3)
Bước 4: Nhắp nút Go

Untitled-2

Bước 5: Khai báo các field trong table
Bước 6: Nhắp nút Save

Untitled-3

3. Thêm dữ liệu vào Bảng (table)

Bước 1: Chọn table
Bước 2: Nhắp link Insert (xem hình)
Bước 3: Nhập dữ liệu
Bước 4: Nhắp nút Go
Ví dụ: Thêm 2 record vào table danhmuc dưới đây.

Untitled-4

4. Xem dữ liệu trong Bảng (table)

Bước 1: Chọn table muốn xem dữ liệu
Bước 2: Nhắp link Browse (xem hình)
Mỗi lần hiện 30 records
Ví dụ: Xem dữ liệu trong table danhmuc.

Untitled-5

5. Sửa và Xóa dữ liệu trong Bảng (table)

Bước 1: Chọn table muốn xóa sửa (ví dụ danhmuc)
Bước 2: Nhắp link Browse.
Bước 3: Hiệu chỉnh/xóa:
Sửa record: Nhắp nút Edit (cây viết) trên dòng chứa record.
Xóa record : Nhắp nút Drop (dấu nhân màu đỏ) trên dòng chứa record.

Untitled-5

6. Sửa cấu trúc Table (bảng):

Bước 1: Chọn table
Bước 2: Nhắp link Structure
Bước 3:
Chỉnh field: Nhắp nút Change (cây viết)
Xóa field : Nhắp nút Drop (dấu nhân màu đỏ)
Thêm field : Nhắp nút Go trong mục Add

Untitled-6

7. Đổi tên Bảng (table)

Bước 1: Chọn table
Bước 2: Nhắp link Operations
Bước 3. Rename table to: gõ tên mới
Bước 4: Nhắp nút Go
Ví dụ: Đổi tên table danhmuc thành danhmuctin

Untitled-7

8. Xóa Bảng (table)

Bước 1: Chọn table
Bước 2: Nhắp link Drop
Ví dụ: Xóa table danhmuctin

Untitled-8

Lưu ý: Ở bước 1, nếu bạn chọn database thì có nghĩa là xóa database nhé.

Như vậy trên đây là mình đã hướng dẫn các bạn tạo và quản lý một CSDL trên Phpmyadmin của WampServer. Ở bài sau mình sẽ hướng dẫn các bạn Import và Export cơ sở dữ liệu bằng phpmyadmin nhé. Chúc các bạn thực hiện thành công !

Thẻ:, , , , , ,
comments powered by Disqus
Powered by HTH Company