Lập Trình PHP

Hướng dẫn truy xuất dữ liệu từ XML bằng PHP
Hiếu Đặng - 04.03.2014 PHP Nâng Cao

Hướng dẫn truy xuất dữ liệu từ XML bằng PHP

PHP Nâng Cao – Bài trước thì chúng ta đã tìm hiểu Cách tạo một tài liệu XML. Tiếp theo bài hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn dùng PHP để truy xuất lấy dữ liệu từ một tài …

Cách tạo một tài liệu XML
Hiếu Đặng - 27.02.2014 PHP Nâng Cao

Cách tạo một tài liệu XML

PHP Nâng Cao – Bài trước mình đã đề cập và giới thiệu đến các bạn Tổng quan về ngôn ngữ XML trong lập trình Web. Tiếp bài hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo một tài …

Tổng quan về ngôn ngữ XML trong lập trình Web
Hiếu Đặng - 16.02.2014 PHP Nâng Cao

Tổng quan về ngôn ngữ XML trong lập trình Web

PHP Nâng Cao – Trong chuyên mục PHP nâng cao thì mình đã giới thiệu đến các bạn về phần Lập trình hướng đối tượng trong PHP tương đổi đầy đủ về mặt cơ bản. Tiếp theo mình sẽ giới …

Lập trình hướng đối tượng: Nạp Chồng - Ghi Đè
Hiếu Đặng - 20.01.2014 PHP Nâng Cao

Lập trình hướng đối tượng: Nạp Chồng – Ghi Đè

PHP Nâng Cao – Chào các bạn lâu rồi mình không viết được bài nào mới là với lý do cuối năm mình cũng hơi bận việc chút nên mong các bạn thông cảm nhé. Ở bài trước chúng ta …

Đếm số người đang online bằng PHP&MySql
Hiếu Đặng - 09.01.2014 PHP Căn Bản

Đếm số người đang online bằng PHP&MySql

PHP Căn Bản – Chắc chắn các bạn luôn thắc mắc và muốn biết hiện tại trên website mình có bao nhiêu người đang online đúng không? Để làm được điều đó thì hiện tại có rất nhiều cách như …

Lập trình hướng đối tượng: Tính kế thừa
Hiếu Đặng - 30.12.2013 PHP Nâng Cao

Lập trình hướng đối tượng: Tính kế thừa

PHP Nâng Cao – Bài trước mình đã giới thiệu đến các bạn phương thức constructor trong php. Hôm nay, chúng ta tiếp tục tìm hiểu qua tính kế thừa trong php như thế nào. Trong PHP, bạn có thể …

Lập trình hướng đối tượng: Hàm tạo (constructor)
Hiếu Đặng - 30.12.2013 PHP Nâng Cao

Lập trình hướng đối tượng: Hàm tạo (constructor)

PHP Nâng Cao – Như các bạn đã biết Constructor là một phương thức đặc biệt, được thực thi ngay khi tạo ra đối tượng. Nó thường được sử dụng để khởi tạo các chức năng như gán thuộc tính …

Lập trình hướng đối tượng: Cú pháp cơ bản
Hiếu Đặng - 25.12.2013 PHP Nâng Cao

Lập trình hướng đối tượng: Cú pháp cơ bản

PHP Nâng Cao – Bài đầu tiên chúng ta đã tìm hiểu Lập trình hướng đối tượng là gì?. Tiếp bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp các cú pháp cơ bản trong lập trình hướng đối tượng …

Lập trình hướng đối tượng là gì?
Hiếu Đặng - 25.12.2013 PHP Nâng Cao

Lập trình hướng đối tượng là gì?

PHP Nâng Cao – Sau khi các bạn xem các bài viết của mình trong phần PHP Căn Bản chắn các bạn đã hiểu rõ các kiến thức cơ bản về Lập Trình PHP rồi đúng không? Hôm nay mình …

Resize hình ảnh đơn giản với timthumb
Hiếu Đặng - 22.12.2013 PHP Căn Bản

Resize hình ảnh đơn giản với timthumb

Lập Trình PHP – Trong thiết kế web thì chắc chắn các bạn đều biết lợi ích của việc resized cho website. Đây là một mã nguồn mở PHP với chức năng là crop và scale hình ảnh với các …

Powered by HTH Company