PHP Căn Bản

Import và Export cơ sở dữ liệu bằng phpmyadmin

Hôm nay tiếp cho bài hướng dẫn Tạo và quản lý cơ sở dữ liệu bằng phpmyadmin mình sẽ hướng dẫn các bạn Import một bảng bên ngoài vào, Export một bảng ra ngoài và Delete một database như thế nào. …

Hôm nay tiếp cho bài hướng dẫn Tạo và quản lý cơ sở dữ liệu bằng phpmyadmin mình sẽ hướng dẫn các bạn Import một bảng bên ngoài vào, Export một bảng ra ngoài và Delete một database như thế nào.

Như bài trước thì các bạn vào trình duyệt và gõ đường link để vào Phpmyadmin nhé. Bài trước mình đã tạo một CSDL có tên là tintuc trong đó có một bẳng danhmuc và sau đó đã đổi qua tên bảng là danhmuctin hôm nay chúng ta cũng sẽ thực hiện trên CSDL đó luôn nhé.

1. Import Bảng (Table)

Để tiến hành Impost một bảng có sẵn bên ngoài vào Phpmyadmin thì các bạn thực hiện các bước sau:

Bước 1: Chọn database mà các bạn muốn Impost bảng mới vào.

Bước 2: Sau khi chọn xong các bạn nhấn vào link IMPOST trên menu.

Bước 3: Nhấn nút Browse để chọn file .sql.

Bước 4: Nhấn nút Go để tiến hành Impost database nhé.

Ví dụ: Impost bảng danhmuctin.sql vào database tintuc

Untitlesd-1

2.Export Bảng (Table)

Để Expost một bảng từ database ra ngoài thì các bạn thực hiện các bước sau đây:

Bước 1: Chọn database chứa bảng cần expost
Bước 2: Chọn các table cần export
Bước 3: Nhấn link Export
Bước 4: Chọn kiểu file là SQL
Bước 5: Check vào Save as file
Bước 6: Nhấn nút Go
Bước 7: Nhấn nút Save và chọn nơi bạn lưu file

Ví dụ: Expost bảng menu như hình phía dưới

Untitlesssd-1

3. Delete Database

Để Delete một database trong Phpmyadmin thì các bạn thực hiện các bước sau đây:

Bước 1: Chọn tên database
Bước 2: Nhấn link Drop

Ví dụ: Xóa database tintuc

Untisdfsdfsdftled-1

Như vậy ờ bài trước mình đã hướng dẫn các bạn Tạo và quản lý cơ sở dữ liệu bằng phpmyadmin còn bài hôm nay mình đã hướng dẫn tiếp cho các bạn Impost, Expost và Delete một bảng và một database. Vậy là hai bài viết này đã hoàn thành nội dung Tạo và quản lý cơ sở dữ liệu bằng phpmyadmin. Hy vọng bài viết này sẽ giúp ích cho các bạn.

Thẻ:, , , , , ,
comments powered by Disqus
Powered by HTH Company