PHP Nâng Cao

Hướng dẫn truy xuất dữ liệu từ XML bằng PHP

PHP Nâng Cao – Bài trước thì chúng ta đã tìm hiểu Cách tạo một tài liệu XML. Tiếp theo bài hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn dùng PHP để truy xuất lấy dữ liệu từ một tài …

PHP Nâng Cao – Bài trước thì chúng ta đã tìm hiểu Cách tạo một tài liệu XML. Tiếp theo bài hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn dùng PHP để truy xuất lấy dữ liệu từ một tài liệu XML như thể nào.

Để các bạn dễ hình dung hơn thì mình sẽ đưa ra một vì dụ minh họa cụ thể như sau. Ở đây mình sẽ không nói lại cụ thể các kiến thức về XML nếu bạn nào chưa rõ thì có thể xem lại các bài viết trước của mình nhé.

Trước tiên các bạn tạo cho mình một file test.xml trong thư mục \wamp\www. Với nội dung đoạn mã như sau.

Để truy xuất được file XML này chúng ta sử dụng extension SimpleXML của PHP. Tiếp theo các bạn tạo file testxml.php trong \wamp\www và sau đó nhập đoạn code dưới đây vào.

Sau khi tạo một kết nối tới file xml và gán vào biến xml, chúng ta có thể truy xuất đến các dữ liệu bằng cách trỏ đến các thẻ dữ liệu thẻ đúng với vị trí chúng xuất hiện trong file xml(VD: $xml->book->title) hoặc dùng vòng lặp để truy xuất tất cả dữ liệu. Cuối cùng các bạn ra trình duyệt để chạy và xem kết quả nhé. Như vậy bài này mình đã hướng dẫn truy xuất dữ liệu từ XML bằng PHP một cách cơ bản nhất. Chúc các bạn thành công !

 

Thẻ:, , , , , ,
comments powered by Disqus
Powered by HTH Company