PHP Nâng Cao

Cách tạo một tài liệu XML

PHP Nâng Cao – Bài trước mình đã đề cập và giới thiệu đến các bạn Tổng quan về ngôn ngữ XML trong lập trình Web. Tiếp bài hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo một tài …

PHP Nâng Cao – Bài trước mình đã đề cập và giới thiệu đến các bạn Tổng quan về ngôn ngữ XML trong lập trình Web. Tiếp bài hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo một tài liệu XML như thế nào?

Trước tiên mình sẽ đưa ra một ví dụ dưới đây để các bạn có thể hình dung một tài liệu XML nó ra làm sao nhé.

1. Xây dựng tài liệu XML hợp khuôn dạng

Một tài liệu XML hợp khuôn dạng:

 • Chỉ định dấu hiệu nhận dạng thông tin về nội dung tài liệu. <?xml version=“1.0”?>
 • Có phần tử gốc root.
 • Tạo các phần tử con lồng nhau trong phần tử gốc.

Một tài liệu XML có thể có nhiều phần. Các phần được gọi là một thực thể(entity).

Một thực thể có thể tham chiếu đến một thực thể khác. Khi đó thực thể tham chiếu sẽ được đưa vào tài liệu.

Dưới đây mình sẽ tách ví dụ phía trên ra từng phần cụ thể để các bạn dễ hình dung.

2. Khoảng trắng

Các kí tự spacebar, backspace, Tab, kí tự xuống dòng đều được xem là khoảng trắng đối với trình phân tích XML.

Ví dụ: 2 mẫu tài liệu dưới đây hoàn toàn khác nhau.

3. Định dạng và dữ liệu kí tự

Định dạng bao gồm:

 • Thẻ bắt đầu.
 • Thẻ kết thúc
 • Các phần tử thẻ rỗng
 • Các tham chiếu thực thể
 • Các tham chiếu kí tự
 • Lời chú thích
 • Phân đoạn CDATA khai báo kiểu tài liệu và chỉ thị xử lý.

Các dữ liệu còn lại trong tài liệu không được định dạng thì được xem là dữ liệu kí tự.

4. Phần khởi đầu tài liệu XML

 • Khai báo XML
 • Lời chú thích về tài liệu
 • Chỉ thị xử lý
 • Định nghĩa DTD (DTD nội).
 • Khai báo XML
 • Khai báo phiên bản
 • Khai báo mã hóa.
 • Mặc định là bản mã UTF-8.
 • Mã Unicode, USC-2, USC-4.
 • Khai báo thực thể độc lập (standalone)
 • Yes: nếu không tham chiếu đến các thực thể khác
 • No: ngược lại.

Ví dụ:

Đang cập nhật nội dung

 

Thẻ:, , , , , ,
comments powered by Disqus
Powered by HTH Company