Thiết Kế Web

Các thuộc tính HTML5

Thiết Kế Web – Như chúng ta đã biết thì nhưng thế hệ đi sau luôn kế thường những điều tốt đẹp của thế hệ đi trướng. Bản thân internet và người dùng internet đã thay đổi rất nhiều kể …

Thiết Kế Web – Như chúng ta đã biết thì nhưng thế hệ đi sau luôn kế thường những điều tốt đẹp của thế hệ đi trướng. Bản thân internet và người dùng internet đã thay đổi rất nhiều kể từ sự ra đời của HTML 4.01 vào năm 1999. Tất nhiên, các phần tử HTML có thể chứa các thuộc tính khác nhau như title, class, id, … Trong HTMl5 có bổ sung thêm một vài thuộc tính mới.

Thuộc tính Giá trị Mô tả
accesskey Người dùng tự định nghĩa Chỉ định một phím tắt để truy cập đến phần tử.
align right, left, center Căn lề
background URL Đặt một bức ảnh làm nền cho phần tử.
bgcolor numeric, hexidecimal, RGB values Đặt màu nền cho phần tử.
class Người dùng tự định nghĩa Định dạng phần tử với class trong CSS
contenteditable true, false Chỉ định người dùng có thể chỉnh sửa nội dung bên trong phần tử hay không
contextmenu Menu id Chỉ định context menu cho phần tử.
data-XXXX Người dùng tự định nghĩa Thuộc tính tùy chỉnh. Người lập trình có thể tự định nghĩa các thuộc tính của chính họ, song phải bắt đầu bằng “data-”. Ví dụ: data-object=”my value”.
draggable true,false, auto Cho phép một phần tử được kéo thả(Cần sử dụng kết hợp với script).
height Giá trị số Chỉ định chiều cao của phần tử.
hidden hidden Chỉ định một phần tử được hiển thị hay không.
id Người dùng tự định nghĩa Đặt tên cho một phần tử để sử dụng với CSS.
item Danh sách các phần tử Nhóm các phần tử.
itemprop Danh sách các item. Nhóm các item.
spellcheck true, false Kiểm tra chính tả nội dung bên trong phần tử.
style CSS Định dạng phần tử với mã CSS.
subject Người dùng tự định nghĩa Chỉ định item tương ứng của phần tử.
tabindex Tab number Chỉ định tab tương ứng của một phần tử.
title Người dùng tự định nghĩa “Pop-up” tiêu đề của một phần tử
valign top, middle, bottom Căn chỉnh theo chiều dọc các phần tử.
width Giá trị số Chỉ định chiều rộng của phần tử

Trên đây mình đã giới thiệu đến các thuộc tình mới mà HTML5 bổ sung và phát triển thêm. Nêu có thắc mác gì thì hãy để lại bình luận nhé. Chúc các bạn thành công !

Thẻ:, , , , ,
comments powered by Disqus
Powered by HTH Company